Afhandeling (hoger) beroep 2019

Wie het niet eens is met een formele beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. Wie het vervolgens niet eens is met de beslissing op dit bezwaar, kan daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. Als de klant of UWV het niet eens is met de beslissing van de rechter, kan hoger beroep worden aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep.

 

2019 t/m april

2018 t/m april

Ontvangen beroepszaken

3.581

3.881

Beroep

2.464

2.796

Hoger beroep

817

837

Schadebesluit

281

235

Verzoekschriften

19

13

   

Afgehandelde beroepszaken

3.931

4.041

Beroep

2.561

2.985

Hoger beroep

998

823

Schadebesluit

349

214

Verzoekschriften

23

19

Het kan gebeuren dat UWV de beslissing wijzigt nadat bezwaar is aangetekend, of dat de rechtbank de beslissing van UWV vernietigt. Als de klant door deze onjuiste beslissing schade heeft geleden, kan hij om een schadevergoeding vragen. Wanneer UWV het verzoek om schadevergoeding (gedeeltelijk) afwijst, of er niet binnen 8 weken op reageert, dan kan de klant bij de bestuursrechter een verzoekschrift indienen om UWV te veroordelen tot een schadevergoeding. In de eerste 4 maanden van 2019 ontvingen we 8% minder (hoger)beroepszaken dan in dezelfde periode in 2018. Deze daling is in lijn met de daling van het aantal ontvangen bezwaarzaken.