Overtredingen inlichtingenplicht 2019

In de eerste 4 maanden van 2019 was het totaal geconstateerde benadelingsbedrag door overtredingen van de inlichtingenplicht € 9,6 miljoen. Dat is meer dan in dezelfde periode in 2018 (€ 9,0 miljoen). Het boetebedrag stijgt evenredig: in de eerste 4 maanden van 2019 is een bedrag van € 1,8 miljoen aan boetes opgelegd, tegenover € 1,6 miljoen in de eerste 4 maanden van 2018. De werkvoorraden zijn binnen beheersbare marges: eind april 2019 bestond de voorraad uit 507 externe meldingen, 1.047 interne meldingen en 2.363 risicosignalen.

 

2019 t/m april

2018 t/m april

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal geconstateerde overtredingen

5.200

 

4.400

 

Opgelegde boetes

1.900

36%

1.700

39%

Opgelegde waarschuwingen

2.200

42%

1.900

43%

Geen boete of waarschuwing opgelegd

1.100

22%

800

18%

Processen-verbaal door Openbaar Ministerie

0

0%

0

0%

Sinds 1 januari 2017 biedt de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW‑wetgeving (de nieuwe Fraudewet) uitgebreidere mogelijkheden om een waarschuwing te geven in plaats van een boete. Wanneer aan een overtreding geen verwijtbaar gedrag ten grondslag ligt, wordt geen boete of waarschuwing opgelegd.