Meldpunt UWV 2019

UWV doet mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Aanleiding is de recente WW‑fraude. De LAA onderzoekt zogenoemde verwonderadressen op onregelmatigheden of fraude. Verwonderadressen zijn adressen waar medewerkers in de uitvoering vraagtekens bij zetten. UWV levert hiervoor bulkbestanden aan de LAA, dat de verwonderadressen na onderzoek naar de deelnemende gemeenten doorstuurt voor adresonderzoek. Daarnaast kunnen medewerkers uit de uitvoering individuele verwonderadressen melden bij het centrale loket dat UWV daarvoor heeft ingericht. Bij gerede twijfel maakt UWV bij de desbetreffende gemeenten rechtstreeks melding van deze individuele adressen.