Arrangementenmonitor 2019

Binnen het sociaal domein werken gemeenten, zorgverzekeraars en UWV samen om mensen zo goed mogelijk ondersteuning te bieden en zo snel mogelijk te helpen richting zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Dit gebeurt onder andere in de regionale Werkbedrijven. In het kader van de regionale samenwerking voeren nu 18 gemeenten, 1 zorgverzekeraar, 1 adviesbureau en UWV een gezamenlijke Arrangementenmonitor uit. UWV levert voor de monitor sinds begin 2019 geaggregeerde (niet tot persoonsniveau herleidbare) gegevens aan. Met de Arrangementenmonitor kunnen de samenwerkende gemeenten trends en ontwikkelingen op wijkniveau monitoren, in aansluiting waarop beleid kan worden gemaakt of aangepast. Naast de deelnemende gemeenten krijgen ook zorgverzekeraars en UWV inzicht in de mate waarin er regionaal bij inwoners behoefte is aan ondersteuning om zelfredzaam te worden.