Resultaten ingekochte re‑integratiedienstverlening 2019

 

Resultaat 2019 t/m april

Afgeronde re-integratietrajecten en -diensten

9.159

 

Plaatsing als direct doel

2.277

 

Afgesloten met een baan

 

858

Afgesloten zonder baan

 

1.419

Dichter bij de arbeidsmarkt brengen als direct doel

6.882

 

Succesvol

 

4.443

Niet succesvol

 

2.439

   

Afgesloten scholingstrajecten

1.833

 

Afgesloten met diploma

1.461

 

Afgesloten zonder diploma

372

 

In de eerste 4 maanden van 2019 zijn in totaal 9.703 trajecten en diensten ingekocht voor klanten met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet‑uitkering. Dit aantal is exclusief IPS‑trajecten (methode Individuele plaatsing en steun). In diezelfde periode zijn in totaal 9.159 trajecten en diensten afgerond. Niet alle trajecten of diensten hebben plaatsing in een dienstverband als direct einddoel. Er zijn ook trajecten en diensten die bedoeld zijn om de klant dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Verder hebben we in de eerste 4 maanden van 2019 1.202 scholingen ingekocht en zijn 1.833 scholingen afgesloten. Eind april 2019 liepen er nog 3.006 scholingen. Daarnaast hebben we in het kader van onze Ziektewet‑arborol 394 interventies ingekocht.