Lopende uitkeringen 2019

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Eind april 2019 ontvingen 1.213.289 mensen een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. WW’ers en arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bieden we zo de rust om zich voor te bereiden op en te werken aan werkhervatting. De tabel toont het aantal lopende uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

 

2019 t/m april

2018 t/m april

%

WW

257.414

 

314.271

 

-18%

Arbeidsongeschiktheidswetten

821.616

 

815.990

 

1%

WIA

313.452

 

288.359

 

9%

WGA

 

192.323

 

184.310

4%

IVA

 

121.129

 

104.049

16%

WAO

252.466

 

269.820

 

-6%

WAZ

10.745

 

11.883

 

-10%

Wajong

244.953

 

245.928

 

0%

oWajong

 

170.823

 

174.010

-2%

Wajong 2010

 

64.078

 

64.987

-1%

Wajong 2015

 

10.052

 

6.931

45%

Ziektewet

95.069

 

95.130

 

0%

Wazo

39.190

 

39.474

 

-1%

      

Totaal

1.213.289

 

1.264.865

 

-4%

UWV betaalde in de eerste 4 maanden van 2019 een bedrag van € 6,5 miljard aan uitkeringen. In dezelfde periode in 2018 was dat een bedrag van € 6,6 miljard.