Uitstroom naar werk vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering 2019

In de eerste 4 maanden van 2019 vonden 4.700 mensen met een arbeidsbeperking een baan; dat zijn er meer dan in de eerste 4 maanden van 2018 (4.100). Het aantal Wajongers dat werk heeft gevonden, is gestegen. Dit is een mooie prestatie, omdat Wajongers die nog geen werk hebben steeds vaker behoren tot de groep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. Er stromen sinds 2015 immers vrijwel geen nieuwe Wajongers met arbeidsvermogen meer in.

 

*2019

*2018

 

t/m april

t/m april

Mensen met recht op Wajong-uitkering

3.000

2.700

Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

1.700

1.400

Mensen met recht op WAO-/WAZ-uitkering

100

100

Mensen met recht op WIA-uitkering

1.400

1.000

Mensen met recht op Ziektewet-uitkering

200

300

   

Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking

4.700

4.100

  • * De aantallen worden op verschillende manieren berekend. Bij de Wajong tellen we alleen de mensen die een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden voor minimaal 12 uur per week hebben aanvaard. Bij de WIA, WAO en WAZ tellen we de mensen van wie de re‑integratiedienstverlening is beëindigd omdat ze voor hun resterende verdiencapaciteit werk hebben aanvaard. Voor de Ziektewet tellen we uitsluitend de mensen die na een re‑integratietraject aan het werk zijn gegaan.