Plaatsingspercentage mensen met een arbeidsbeperking 2019

 

Geplaatst in betaald werk

 

2019 t/m april

Re-integratietraject gestart in 2011

34,7%

Re-integratietraject gestart in 2012

27,1%

Re-integratietraject gestart in 2013

27,0%

Re-integratietraject gestart in 2014

30,0%

Re-integratietraject gestart in 2015

34,8%

Re-integratietraject gestart in 2016

39,3%

Re-integratietraject gestart in 2017

45,7%

Re-integratietraject gestart in 2018

28,9%

Met het plaatsingspercentage arbeidsgehandicapten meten we hoeveel in een bepaald kalenderjaar gestarte re‑integratietrajecten hebben geleid tot een plaatsing in een betaalde baan na afronding van dat re‑integratietraject. Onder het oude inkoopkader nam een re‑integratietraject meerdere jaren in beslag en waren de effecten pas op langere termijn zichtbaar. Sinds juli 2016 kopen we de diensten Naar werk in met een doorlooptijd van maximaal 6 tot 9 maanden. In de tabel is dan ook zichtbaar dat het plaatsingspercentage de laatste jaren is gestegen. Van de in 2018 gestarte trajecten heeft in de eerste 4 maanden van 2019 al 29% tot een plaatsing geleid. Het plaatsingspercentage van de in 2018 gestarte diensten zal verder stijgen, omdat diensten Naar werk in 2019 nog tot een plaatsing kunnen leiden.