Stand van zaken verzekeringsartsencapaciteit 2019

UWV heeft moeite om voldoende capaciteit te kunnen inzetten, met name waar het gaat om geregistreerde verzekeringsartsen. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt en de vergrijzing van de bij UWV werkzame verzekeringsartsen is dit een groot risico. We zijn er de afgelopen jaren in geslaagd extra artsen te werven, maar dat betekent niet dat de inzetbare capaciteit daarmee automatisch vergroot is. Een deel van die capaciteit moeten we inzetten om de vele nieuwe artsen op te leiden. Dit opleiden van verzekeringsartsen neemt 4 jaar in beslag en is cruciaal voor de langere termijn, maar kost op de korte termijn tijd van de beschikbare verzekeringsartsen omdat ze anderen moeten opleiden of zelf in opleiding zijn.

We blijven structureel investeren in het vergroten van de beschikbare capaciteit, in lijn met de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer van juli 2018. In de eerste 4 maanden van 2019 hebben we 79 artsen geworven, voornamelijk basisartsen. Wel zijn er 31 artsen vertrokken. Dit betrof hoofdzakelijk artsen die niet in opleiding tot specialist zijn (ANIOS’en), die vaak niet de intentie hebben om blijvend voor UWV te gaan werken. Per saldo hebben we al vrijwel de helft van onze jaardoelstelling gehaald.

 

Gemiddeld aantal fte’s

Gemiddeld aantal personen

Aantal fte’s

Aantal fte’s

 

eerste 4 maanden 2019

eerste 4 maanden 2019

eind april 2019

eind december 2019

Aantal geregistreerd verzekeringsartsen zonder taakdelegatie

208

260

211

223

Aantal geregistreerd verzekeringsartsen met taakdelegatie

190

216

192

188

Aantal AIOS’en

142

154

145

139

Aantal ANIOS’en

145

153

143

139

Aantal verzekeringsartsen extern en ingehuurd

90

117

96

93

Subtotaal

775

900

787

782

     

Opleidingsinvestering

    

Begeleiding A(N)IOS’en en neventaken

-53

 

-53

-44

Opleiding AIOS’en

-64

 

-66

-65

Opleiding ANIOS’en

-67

 

-66

-64

Subtotaal

-184

 

-185

-173

     

Extra capaciteit

    

Taakdelegatie

134

 

140

123

Subtotaal

134

 

140

123

     

Totaal netto verzekeringsartsencapaciteit

725

 

742

731