Doelmatige uitvoerder 2019

UWV is een doelmatige uitvoerder. De uitvoeringskosten (de uitgaven voor onder meer personeel, huisvesting en automatisering) zijn relatief laag. In de eerste 4 maanden van 2019 bedroegen de totale uitvoeringskosten van UWV € 598,0 miljoen. Dat is 7,2% van de totale lasten van UWV.

In de periode 2002‒2011 heeft UWV al ruim € 900 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. Voor de periode 2012‒2018 was de bezuinigingsopdracht in totaal ongeveer € 489 miljoen. Deze was ultimo 2018 geheel gerealiseerd.

De gerealiseerde reguliere kosten (het bedrag exclusief project- en frictiekosten) in de eerste 4 maanden van 2019 zijn met € 559,6 miljoen 7,4% hoger dan in de eerste 4 maanden van 2018 (€ 521,1 miljoen). Over de eerste 4 maanden van 2019 is in de reguliere kosten een budgetonderschrijding van € 10,6 miljoen gerealiseerd (1,9%).

Het totale begrotingsresultaat van de eerste 4 maanden van 2019 is € 8,7 miljoen. Na onttrekking van reserves resteert een resultaat van nihil.