Afhandeling bezwaren 2019

Wanneer iemand het niet eens is met een formele beslissing van UWV, dan kan hij een bezwaar indienen. In de eerste 4 maanden van 2019 werden 23.500 bezwaren ingediend. Dit is 7% meer dan in de eerste 4 maanden van 2018 (21.900). Het aantal wetstechnische bezwaren was ongeveer gelijk. Er werden meer medische bezwaren ingediend. Het percentage gegronde bezwaren in de eerste 4 maanden van 2019 was met 25,3% iets hoger dan in de eerste 4 maanden van 2018 (24,3%). Ook het percentage ingetrokken bezwaarzaken is met 27% in de eerste 4 maanden van 2019 iets hoger dan in de eerste 4 maanden van 2018 (26,2%).

We zetten het aantal ingediende bezwaren over uitkeringsbeslissingen af tegen het aantal voor bezwaar vatbare beslissingen. De uitkomst daarvan geeft de bezwaarintensiteit weer. Over de eerste 4 maanden van 2019 was de bezwaarintensiteit met 2,1% lager dan over 2018 (2,4%).

 

2019 t/m april

2018 t/m april

Ontvangen bezwaren

23.500

21.900

WW

5.200

5.200

Arbeidsongeschiktheidswetten

11.700

10.400

Ziektewet

6.600

6.300

   

Afgehandelde bezwaren

23.800

22.900

WW

5.500

5.700

Arbeidsongeschiktheidswetten

11.200

10.900

Ziektewet

7.100

6.300

We streven ernaar bezwaren vaker met mediation op te lossen. Daarbij proberen UWV en de klant hun geschil gezamenlijk op te lossen met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. Gedurende de eerste 4 maanden van 2019 zijn 31 mediations afgerond. In de eerste 4 maanden van 2018 waren dat er 39.