ICT‑categorie 4 – Functionele doorontwikkeling en baten 2019

Voor 2019 zijn in het UWV Informatieplan (UIP) strategische doelstellingen geformuleerd. Deze zijn in onderstaande tekst gecursiveerd.

Een robuust, toekomstvast en kosteneffectief Ziektewet‑arboproces is geïmplementeerd. Hiermee is een strategisch doel voor 2019 behaald.

We verbeteren onze dienstverlening door op onze websites een duidelijk onderscheid aan te brengen. Alle diensten waarmee klanten kunnen voldoen aan de bij hun uitkering behorende verplichtingen, brengen we onder bij Mijn UWV op uwv.nl. De diensten rond het vinden van werk blijven op werk.nl. Het centraal onderbrengen van de diensten draagt ook bij aan het vereenvoudigen van ons ICT‑landschap. Een goede afbakening van al deze diensten heeft meer tijd gevergd dan verwacht, technische issues spelen hierbij een rol. In 2019 plaatsen we diensten uit de Werkmap bij Mijn UWV.

UWV kan betaalspecificaties, brieven voor de Ziektewet en de zwangerschapsuitkeringen, en financiële informatie nu digitaal beschikbaar stellen via de e‑Overheidsvoorziening Digipoort. Middelgrote en grote werkgevers kunnen hiermee gebruikmaken van een gebruiksvriendelijker en veilig alternatief voor het werkgeversportaal.