Ontwikkeling WW 2019

De economie groeit minder sterk: in de eerste 4 maanden van 2019 was sprake van een toename met 1,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Doordat het aantal banen ook minder sterk groeit, vindt niet iedereen (meteen) een nieuwe baan. Het aantal nieuwe WW‑uitkeringen blijft dalen, maar de daling met 2.000 is minder sterk dan in voorgaande jaren. We verwachten dat er in de resterende maanden van 2019 sprake zal zijn van een lichte stijging van het aantal nieuwe WW‑uitkeringen. Het aantal lopende uitkeringen nam in de eerste 4 maanden van 2019 nog wel af tot 257.400, maar de afname was beperkt (5.300). Ook het bedrag dat we aan WW‑uitkeringen uitbetaalden, daalde. Dit bedrag was in de eerste 4 maanden van 2019 met € 1.302 miljoen 13% lager dan in de eerste 4 maanden van 2018 (€ 1.505 miljoen). Beide bedragen zijn inclusief de verantwoorde lasten in verband met de Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.

 

Instroom

Uitstroom

Lopende

   

uitkeringen

   

einde jaar

2003

418.700

343.000

280.300

2004

426.200

383.600

321.700

2005

376.400

392.100

306.700

2006

311.100

369.800

249.200

2007

253.000

311.200

192.000

2008

242.100

262.800

170.800

2009

427.600

328.600

269.900

2010

414.600

420.800

263.700

2011

414.000

407.900

269.900

2012

502.500

432.200

340.200

2013

613.200

515.700

437.700

2014

605.200

602.000

440.800

2015

583.700

578.700

445.900

2016

491.000

524.900

412.000

2017

390.200

472.200

330.000

2018

335.500

402.700

262.700

2019 t/m april

121.300

126.600

257.400

We namen ongeveer evenveel beslissingen over het recht op een WW‑uitkering als in de eerste 4 maanden van 2018: 147.200 tegenover 146.800. We kenden 121.300 nieuwe WW‑uitkeringen toe, 2% minder dan in de eerste 4 maanden van 2018 (123.300). Het aantal beëindigde uitkeringen was met 126.600 9% lager dan in de eerste 4 maanden van 2018 (139.000).

De Wet werk en zekerheid (Wwz) beoogt om het voor WW’ers aantrekkelijker te maken om een baan te accepteren met een lager loon dan het loon dat zij voor aanvang van de werkloosheid verdienden. Het verschil wordt dan aangevuld vanuit de WW. Eind april 2019 waren er 70.800 mensen aan het werk met een aanvulling vanuit de WW.